MENU
 • 31 sierpnia 2016
 • Fundacja
 • Kategorie: Artykuły

Na jaką pomoc może liczyć samotna mama – 500 +

Program 500 plus

Ponieważ od początku naszej działalności spotykamy się z młodymi, samotnymi mamami, które nie wiedzą, jakiego wsparcia finansowego mogą oczekiwać od Państwa, postanowiłam w jednym miejscu zebrać wszystkie aktualne informacje na ten temat i wskazać pomoc, na jaką mogą one liczyć.

W 2016 roku weszło wiele zmian i dodatkowych przywilejów, jednak każda jest uzależniony od wielu czynników. W związku z tym pokrótce przedstawię każdy z elementów wraz z warunkami, które trzeba spełniać, by ubiegać się o dane dofinansowanie. Uwaga, bo nie będzie to tak proste, jak się wydaje – zwłaszcza przy elementach dotyczących dokumentów, jakie każdorazowo należy złożyć do urzędu w celu otrzymania świadczenia.

 

500 Plus

Co to? Jest to rządowe świadczenie wychowawcze dla rodziców, którzy posiadają dziecko lub kilkoro dzieci. 500 Plus na pierwsze dziecko jest obostrzone kilkoma warunkami.
Jaka kwota? 500 zł za każde dziecko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Dla kogo? Dla jednej z osób – matki, ojca, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego.
Jakie jest kryterium dochodowe? Świadczenie przysługuje na każde dziecko, jednak w przypadku pierwszego jest ograniczenie dochodowe w wysokości 800 zł na jednego członka rodziny (1.200 zł w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym). 500 Plus na drugie i następne dzieci nie są obarczone kryterium dochodowym.
Jaki jest czas na złożenie wniosku? Pierwszy wniosek można złożyć w każdym czasie, ale im szybciej tym lepiej, by szybciej otrzymać 500 Plus. Następne wnioski trzeba składać co roku w okresie od 1 sierpnia do 31 października.
Czas oczekiwania na decyzję? Urzędy mają 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu świadczenia.
Gdzie składa się dokumenty? Wniosek o wydanie decyzji 500+ składać należy w Urzędzie Miasta lub Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Można go złożyć osobiście lub korespondencyjnie wraz innymi wymaganymi dokumentami.

Jakie dokumenty musisz złożyć, by ubiegać się o 500+?

 • Wypełniony wniosek o 500+, który znajdziesz TUTAJ
 • Jeśli składasz wniosek na pierwsze dziecko i jesteś rolnikiemOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego , jeśli dostajesz np. alimenty, stypendium szkolne lub socjalne – zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli podlegasz przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowymoświadczenie o dochodach
 • jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka – dokumenty, które dotyczą adopcji dziecka,
 • jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji – prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie albo separacji,
 • jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka – orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • jeśli jesteś cudzoziemcem – karta pobytu,
 • jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii – zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji.

 

A jakiej jeszcze pomocy możecie oczekiwać?

 1. Becikowe
 2. Kosiniakowe
 3. Zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 4. Fundusz alimentacyjny
 5. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

 

W urzędowych sprawach można się łatwo pogubić, ale mam nadzieję, że trochę Wam pomogliśmy. Jeśli macie jednak do nas jakieś pytania – piszcie lub dzwońcie!

 

2 082

Komentarze