MENU
 • 31 sierpnia 2016
 • Fundacja
 • Kategorie: Artykuły

Pomoc dla Mamy – Kosiniakowe

Kosiniakowe

Co to? Jest to roczne wsparcie finansowe dla rodziców, którzy nie mieli do tej pory praw do urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.
Jaka kwota? Standardowo jest to kwota 1.000 zł. miesięcznie przez rok. Jednak jeśli kobieta urodziła bliźniaki, wówczas okres ten się wydłuża się do 65 tygodni, w przypadku trojaczków – do 67 tygodni, czworaczki – 69 tygodni i pięcioraczki – 71 tygodni.
Dla kogo? Dla osób, które dotychczas nie miały prawa do urlopów macierzyńskich czy rodzicielskich. Czyli dla studentów, osób bezrobotnych, pracujących na umowy o dzieło/zlecenie lub ubezpieczonych w KRUS. Także dla osób, które są opiekunem prawnym oraz faktycznym dziecka.
Jakie jest kryterium dochodowe? Brak 🙂
Jaki jest czas na złożenie wniosku? 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka. Jednak jeśli wniosek o kosiniakowe zostanie złożony w późniejszym terminie, to świadczenie będzie wypłacane od momentu złożenia pisma. Nastąpi więc utrata kilku miesięcy świadczenia.
Kiedy nie dostaniesz zasiłku? W dwóch przypadkach nie otrzymasz kosiniakowego: gdy jedno z rodziców dostaje zasiłek macierzyński i gdy rodzice chcą pobierać świadczenie rodzicielskie w tym samym czasie na to samo dziecko. Jeśli jednak korzystasz z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego i z tego tytułu otrzymujesz zasiłek macierzyński niższy niż 1.000 zł. możesz liczyć na podwyżkę świadczenia właśnie do 1.000 zł.
Gdzie składa się dokumenty? We właściwych gminnych organach realizujących to zadanie (urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) lub poprzez internet.
Kiedy otrzymasz pieniądze? Najpóźniej do końca miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wniosku. Z zastrzeżeniem, że jeżeli złożenie wniosku nastąpiło po 10-tym dniu miesiąca to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jakie dokumenty musisz złożyć, by ubiegać się o kosiniakowe?

 • wypełniony Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego z tytułu urodzenia się dziecka (dostępny w siedzibach MOPS i na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • podpisanie oświadczenia, że nie pobiera się zasiłku macierzyńskiego czy innych uposażeń macierzyńskich,
 • W przypadku osób pełniących rolę opiekuna prawnego i faktycznego dziecka – wyrok sądu i oświadczenie, że jest się opiekunem faktycznym i prawnym dziecka.

UWAGA! Kosiniakowe liczy się do dochodu! Oznacza to, że powiększy Twój dochód i jest ryzyko utracenia przez Ciebie innych świadczeń, jeśli Twój dochód wraz kosiniakowym przekroczy kryterium dochodowe wymagane w innych świadczeniach.

 

A jakiej jeszcze pomocy możecie oczekiwać?

 1. 500+
 2. Becikowe
 3. Zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 4. Fundusz alimentacyjny
 5. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

 

W urzędowych sprawach można się łatwo pogubić, ale mam nadzieję, że trochę Wam pomogliśmy. Jeśli macie jednak do nas jakieś pytania – piszcie lub dzwońcie!

2 176

Komentarze