MENU
  • 24 lipca 2020
  • Fundacja
  • Kategorie: Artykuły

Bon turystyczny

Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie dla polskich rodzin w związku z osłabieniem gospodarki przez pandemię COVID-19.

Wyniesie on jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Komu przysługuje bon?

Bon  przeznaczony jest dla rodzin posiadających co najmniej jedno dziecko oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony będzie przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 Plus zgodnie z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Bon będzie przysługiwał na każde dziecko, również na dzieci, których rodzice pracują za granicą. Uprawnienia do bonu zdobędą też dzieci, które urodzą się do końca 2021 roku.

Kiedy będzie dostępny?

Bon powinien być dostępny na przełomie lipca i sierpnia. Jednak dokładna data nie jest na razie znana i jest ona uzależniona od daty uruchomienia funkcjonalności na Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

Gdzie można wykorzystać bon?

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym, czyli w przedsiębiorstwach, organizacjach pożytku publicznego, które dostarczają usługi turystyczne.

Listę podmiotów, gdzie będzie można zrealizować bon znajdziemy na stronie: www.bonturystyczny.gov.pl, nad którą trwają jeszcze prace.

Bonem można będzie zapłacić za usługę turystyczną pod warunkiem, że są to usługi świadczone na rzecz dziecka. Można będzie wykorzystać go nawet wtedy, gdy ze względu na wiek dziecka z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność. Warunkiem skorzystania z bonu jest jednak uczestnictwo dziecka.

Jak składać wniosek?

O bon będzie można się ubiegać od 31 lipca. Generowany on będzie w systemie Platformie Usług Elektronicznych ZUS, podobnie jak 500+. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.  
Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Na wskazany numer telefonu za pośrednictwem SMS-a lub mailem, zostanie przesłany 16-cyfrowy numer przypisany do bonu. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Termin ważności bonu

Z bonu turystycznego będziemy mogli skorzystać do końca marca 2022 roku. Termin dotyczy samej płatności, gdyż zaplanowana przez nas impreza turystyczna może odbyć się później. 

 

Źródło: gov.pl, businessinsider.com.pl

320

Komentarze