MENU
 • 24 maja 2016
 • Fundacja
 • Kategorie: Artykuły

Mama może wszystko! Fundusze Europejskie .

Mama może wszystko!
Mamy na własnej działalności? – Warsztaty ukazały wiele możliwości!

Dlaczego, będąc mamą nie otworzyć własnej firmy i nie zacząć pracować na własny rachunek? Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy podczas szkolenia zorganizowanego przez Panie z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku, które odbyło się w uroczej kawiarni Ciuciubabka w Gdyni.

 

 

Wśród form wsparcia dla osób rozpoczynających pracę na własny rachunek możemy wyodrębnić:

 • dotacje bezzwrotne: Środki unijne + Fundusz Pracy (środki krajowe), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • pożyczki i kredyty: Inicjatywa JEREMIE + program „Wsparcie w Starcie”; „Kapitał na Start”,
 • inwestycje kapitałowe funduszy typu venture capital, aniołowie biznesu,
 • wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu (m.in. inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych).

Na co więc się zdecydować i jak dobrze wybrać, jakie warunki należy spełnić, aby móc się w ogóle ubiegać o wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej? Na szkoleniu dla Mam przedstawionych zostało kilka różnych form wsparcia, dlatego też każda z nich mogła znaleźć coś dla siebie.

Do najważniejszych kryteriów przy ubieganiu się o tego typu pomoce możemy zaliczyć: wiek, miejsce zamieszkania, status na rynku pracy, pomysł na biznes, a także inne kryteria takie jak chociażby wykształcenie oraz płeć! I oto ciekawostka, otóż Panie mają dużo większe szanse na otrzymanie dotacji.

Poza wsparciem finansowym, które może wynieść nawet 23.000 zł możemy uzyskać także wsparcie doradczo-szkoleniowe, warunkiem koniecznym do jego uzyskania jest nie prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez okres ostatnich 12 miesięcy.
A w jaki sposób na uzyskanie wsparcia wpływa nasz wiek?
Projekty obejmujące aktywizację zawodową obejmują dwie grupy wiekowe:
PO WER – dla osób poniżej 30 roku życia oraz Projekt RPO dla osób po 30 roku życia.

Dowiedzieliśmy się także o Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 , który jest skierowany do osób bezrobotnych z Pomorza w wieku 18 – 29 lat. Program ten oferuje różne formy pomocy w tym staże, szkolenia oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. I do udziału w tym właśnie Programie należy spełnić 3 kryteria:

 • nie kształcić się,
 • nie szkolić,
 • oraz nie pracować.

Program ten zakłada trzy podstawowe działania:

 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH – PROJEKTY PUP
 • ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW
 • NOWE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA (dla osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, a preferowaną grupą są właśnie KOBIETY).

Na wsparcie możemy także liczyć, gdy posiadamy innowacyjny pomysł na własny biznes w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – więcej informacji na stronie: https://www.poir.gov.pl/

Na lata 2014 – 2020 został także przygotowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmujący przede wszystkim następujące typy działalności:

 • turystyka
 • dziedzictwo lokalne, przyrodnicze
 • kultura
 • rekreacja i gastronomia, który zakłada wsparcie, aż do 100 tysięcy złotych.

A co oferują nam Powiatowe Urzędy Pracy?
Starając się o dofinansowanie w Urzędzie Pracy, oceniane są:

 • Udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie
 • Udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie
 • Predyspozycje osobowościowe
 • Stopień przygotowania przedsięwzięcia
 • Jakość merytoryczna przedstawionego biznes plan
 • Zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności gospodarczej
 • Rachunek ekonomiczny
 • Działania na rzecz uruchomienia działalności
 • Perspektywy rozwoju na tle konkurencji
 • Deklaracje współpracy lub listy intencyjne
 • Przeznaczenie wnioskowanych środków.

Należy pamiętać, że przy tego typu dofinansowaniu przed złożeniem wniosku wymagane jest uzyskanie opinii doradcy klienta.

Wsparcie to może być bezzwrotne! Musimy spełnić kryteria, które są oceniane poprzez punktację, można zdobyć ich aż 50 w tym najwięcej za udokumentowane doświadczenie zawodowe.
Dofinansowanie z Urzędu może wynosić do 15 tysięcy złotych ! Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowych Urzędach pracy.

Na warsztatach Mamy pytały o to, co zrobić jeżeli potrzebują pieniędzy szybciej i nie mogą czekać na rozpatrzenie wniosków?
Otóż istnieją także Instrumenty zwrotne !
Wśród nich Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza obejmująca kredyty, pożyczki i poręczenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Dlaczego tego typu instrumenty są dobre? Ponieważ np. w przypadku pożyczki „Na start” można uzyskać aż 50.000 zł, a jej oprocentowanie wynosi jedynie 2,75 %.
Pożyczka „Wsparcie w stracie” natomiast może wynieść aż do 81.339,70 zł, oprocentowanie wynosi jedynie 0,44 % w skali roku, a okres spłaty to nawet 7 lat.

Wsparcie dla nowych przedsiębiorców oferują także Instytucje Otoczenia Biznesu w tym Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Inkubator Starter, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, Gdyński Inkubator przedsiębiorczości, Pomorskie miasteczko zawodów, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Strefa Startup Gdynia,Gdański Park Naukowo Technologiczny – Instytucje te oferują wsparcie w postaci różnego typu doradztwa, a przede wszystkim stwarzają młodym przedsiębiorcom warunki do rozwoju.

Opcji i możliwości jest więc naprawdę wiele!

Poza dofinansowaniami istnieją także alternatywne drogi pozyskania pieniędzy na strat – preferencyjne kredyty i pożyczki dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Chcesz szybko zyskać środki na rozpoczęcie własnej działalności – działaj!

Na co więc się zdecydować i czy w ogóle się decydować – nad tym zastanawiały się Mamy.
Nadzieje i obawy – co tak naprawdę pcha nas do góry, a co nas przeraża i podcina nam skrzydła myśląc o założeniu własnej firmy.
I tu namalowany na tablicy balonik był nie tylko obciążany zapisanymi negatywnie karteczkami, ale skrzydeł dodawał mu ogrom pozytywów i plusów związanych z założeniem własnej firmy!

Mamo – pracuj więc dla siebie!

Zalety znosiły wady, ale decyzja należy do każdej Mamy z osobna i oczywiście wiąże się ona ryzykiem, ale także z wieloma plusami, przede wszystkim spełnieniem marzeń o własnej firmie!
Założenie własnej firmy to naprawdę duże wyzwanie, ale jeżeli masz pomysł – działaj! Ryzyko i obawy są zawsze, ale uczucia satysfakcji nigdzie nie kupisz!;)
Najważniejsze jest wsparcie rodziny, czas i poświęcenie dla własnej inicjatywy.

Mamo pracuj dla siebie! My popieramy tą inicjatywę! 🙂

Poniżej przedstawiamy przydatne linki dla osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy i wsparcia przy prowadzeniu własnego biznesu:
www.mir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.pois.gov.pl
www.poir.gov.pl
www.power.gov.pl
www.popc.gov.pl
www.popt.gov.pl
www.rpo.pomorskie.eu
www.pomorskiewunii.pl
www.arp.gda.pl
www.parp.gov.pl
www.wup.gdansk.pl
www.pup.gda.pl
www.pupgdynia.pl
www.pupwejherowo.pl
www.pupndg.pl
www.mapadotacji.gov.pl
www.jeremie.pl
www.biznes.gov.pl

288

Komentarze