MENU
  • 20 kwietnia 2020
  • Magda
  • Kategorie: Artykuły

Przemoc domowa

Czas pandemii to moment w którym zaleca się #zostańwdomu.

Nakaz izolacji sprawia, że ofiary ukrytej przestępczości, takiej jak przemoc domowa i wykorzystywanie seksualne, czują się teraz szczególnie zagrożone.

Przemoc dzielimy na:

  • fizyczną (naruszanie nietykalności fizycznej),
  • psychiczną (naruszenie godności osobistej),
  • seksualną (naruszenie intymności),
  • ekonomiczną (naruszenie własności),
  • zaniedbanie (naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich).

Aktualnie funkcjonariusze policji zostali obarczeni dodatkową funkcją jaką jest kontrola osób przebywających w kwarantannie. Ilu z nich zostaje na służbie? Ile dziennie jest zgłoszeń przemocy domowej? A ile bitych kobiet nie zgłasza przemocy?

Spoglądając w statystyki wydziału prewencji dotyczące realizacji procedury niebieskiej karty w 2019r funkcjonariusze wypełnili 74 313 formularzy.

Czym jest więc niebieska karta?

Jest dokumentem, który wypełniany jest w sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie. Karta ta służy do dokumentacji faktów związanych z przemocą i jest dowodem w sprawach sądowych. Może zostać założona przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej. Statystyki pokazują ilość zgłoszeń, jednak w ilu domach pojawia się przemoc i nie zostaje ona zgłoszona? Obawiam się, że w wielu, a w aktualnej sytuacji frustracja związana z kwarantanną potęguje złość sprawców przemocy. Dzieci nie chodzą do szkoły więc ciężko kontrolować stan ich zdrowia psychicznego i fizycznego. Nie widać ich siniaków, ran czy podbitego oka.

Dlatego jeśli słyszysz każdego wieczora kłótnie sąsiadów, obawiasz się, że może występować przemoc nie zastanawiaj się tylko poinformuj odpowiednie służby!

Niech nasze działanie niesie jeden przekaz mianowicie nie zapomnimy o Tobie i nie zawiedziemy Cię!

Przemoc domowa jest przestępstwem!

W każdej chwili masz prawo złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Kiedy doznasz urazu ciała, zgłoś się do lekarza!

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie tel 801- 120-002 (czynny całą dobę)

Za liczbami, które przedstawiają statystyki stoi zagrożenie ludzkiego zdrowia i życia. Pomocy trzeba szukać jak najszybciej !

Pamiętajcie jesteśmy tutaj dla Was !

Psycholog Fundacji
Marta Rybus

339

Komentarze